If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Gun vs Sword

Gun x Sword

ガン×ソード


The Past


3
Yukino, Satsuki
7
Yanagisawa, Eiji
30
Hoshi, Souichirou
57
Kuwashima, Houko
61
Saito, Chiwa
79
Sakurai, Takahiro
123
Nakai, Kazuya
135
Chiba, Saeko
144
Toyoguchi, Megumi
173
Onosaka, Masaya
195
Inoue, Kikuko
248
Watanabe, Kumiko
262
Horiuchi, Kenyuu
275
Kouda, Mariko
277
Noda, Junko
290
Amano, Yuri
310
Matsumoto, Yasunori
323
Minami, Omi
330
Ginga, Banjou
333
Kiyokawa, Motomu
391
Satou, Yuuko
394
Madono, Mitsuaki
399
Iwata, Mitsuo
538
Kingetsu, Mami
616
Kurata, Masayo
679
Ishino, Ryuuzou
725
Nishihara, Kumiko
726
Iizuka, Shozo
745
Oomoto, Makiko
1052
Hoshino, Takanori
1412
Tsukui, Kyousei
1444
Yamanoi, Jin
1481
Egawa, Hisao
5317
Houki, Katsuhisa
5386
Sato, Masaharu
5768
Kishino, Kazuhiko
9795
Nakagi, Ryuji
10789
Taguchi, Takashi
10790
Miura, Tomoko