Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA
,

Gakuen Basara

学園BASARA


5 months ago


Data may be incomplete

1
Seki, Tomokazu
6
Morikawa, Toshiyuki
17
Ishida, Akira
22
Miki, Shinichiro
30
Hoshi, Souichirou
40
Noto, Mamiko
70
Koshimizu, Ami
82
Paku, Romi
84
Wakamoto, Norio
86
Fukuyama, Jun
92
Ohara, Sayaka
99
Sawashiro, Miyuki
113
Koyama, Rikiya
123
Nakai, Kazuya
136
Kuwatani, Natsuko
160
Koyasu, Takehito
177
Okiayu, Ryotaro
205
Morita, Masakazu
243
Ookawa, Tooru
270
Okamoto, Nobuhiko
284
Tachiki, Fumihiko
427
Tsujitani, Kouji
428
Kaida, Yuko
445
Nakahara, Shigeru
513
Nakamura, Yuuichi
679
Ishino, Ryuuzou
761
Genda, Tessyo
846
Tsuboi, Tomohiro