If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Days (TV)

DAYS


The Past


Data may be incomplete

1
Seki, Tomokazu
20
Konishi, Katsuyuki
25
Yasumoto, Hiroki
65
Miyano, Mamoru
79
Sakurai, Takahiro
87
Namikawa, Daisuke
212
Ono, Daisuke
283
Yoshino, Hiroyuki
356
Shimono, Hiro
600
Toyonaga, Toshiyuki
655
Ise, Mariya
9469
Okabe, Suzune
11622
Sakura, Ayane
11662
Yoshinaga, Takuto
11817
Matsuoka, Yoshitsugu
16635
Hanae, Natsuki
20156
Ishikawa, Kaito