If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Initial D Fourth Stage

頭文字〈イニシャル〉D FOURTH STAGE


The Past


1
Seki, Tomokazu
6
Morikawa, Toshiyuki
13
Kawasumi, Ayako
22
Miki, Shinichiro
122
Nakata, Kazuhiro
133
Takagi, Wataru
141
Yuzuki, Ryouka
144
Toyoguchi, Megumi
160
Koyasu, Takehito
179
Ebara, Masashi
283
Yoshino, Hiroyuki
310
Matsumoto, Yasunori
357
Ishizuka, Unsho
399
Iwata, Mitsuo
434
Okano, Kousuke
469
Takase, Akimitsu
836
Ootomo, Ryuuzaburou
1414
Tanaka, Masahiko
1580
Horikawa, Jin
5439
Sasaki, Seiji
5928
Nishi, Rintarou
6207
Nakamura, Daiki
6631
Hosoi, Osamu
11303
Kawahara, Kazuya