If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Future Diary, MN

Mirai Nikki (TV)

未来日記


The Past


1
Seki, Tomokazu
17
Ishida, Akira
56
Konno, Hiromi
73
Matsuoka, Yuki
84
Wakamoto, Norio
126
Sanada, Asami
136
Kuwatani, Natsuko
140
Yukana
160
Koyasu, Takehito
195
Inoue, Kikuko
256
Shindo, Naomi
261
Shiraishi, Minoru
395
Inada, Tetsu
409
Kawahara, Yoshihisa
523
Sendai, Eri
577
Hiramatsu, Hirokazu
579
Mizuhara, Kaoru
581
Aizawa, Mai
630
Matsumoto, Megumi
633
Domon, Jin
782
Kozakura, Etsuko
784
Miyashita, Eiji
954
Maruyama, Eiji
1126
Ishii, Makoto
1414
Tanaka, Masahiko
5427
Hashi, Takaya
8806
Togashi, Misuzu
10013
Tamura, Mutsumi
10472
Murata, Tomosa
12345
Honda, Manami
26993
Morinaka, Aoi