If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Spell Wars: Sorcerer Hunters Revenge, Sorcerer Hunters

Bakuretsu Hunters

爆れつハンター


The Past


6
Morikawa, Toshiyuki
14
Hayashibara, Megumi
29
Kanai, Mika
66
Hiramatsu, Akiko
75
Tanaka, Mayumi
103
Kujira
128
Ootani, Ikue
134
Kusao, Takeshi
157
Tobita, Nobuo
195
Inoue, Kikuko
259
Nakao, Ryusei
330
Ginga, Banjou
354
Tsuru, Hiromi
387
Sakamoto, Chika
394
Madono, Mitsuaki
420
Ikura, Kazue
425
Shimamoto, Sumi
434
Okano, Kousuke
435
Touma, Yumi
448
Tamagawa, Sakiko
481
Ogata, Kenichi
485
Mizutani, Yuko
497
Takashima, Gara
516
Matsui, Naoko
572
Suzuoki, Hirotaka
637
Tominaga, Miina
690
Kasahara, Hiroko
750
Ishimura, Tomoko
761
Genda, Tessyo
798
Yanada, Kiyoyuki
954
Maruyama, Eiji
957
Shimazu, Saeko
983
Kobayashi, Yuko
1111
Sakuma, Rei
1247
Masuoka, Hiroshi
1424
Ohbayashi, Ryusuke
1522
Tatsuta, Naoki
5470
Furumoto, Shinnosuke
6136
Kikuchi, Hidehiro
6730
Nagai, Ichiro
7039
Hirata, Yasuyuki
10559
Toyoshima, Masami
11592
Sugaya, Masako
11658
Oomori, Akimasa