If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Hajime no Ippo

はじめの一歩 THE FIGHTING!


The Past


1
Seki, Tomokazu
63
Fujiwara, Keiji
71
Kawakami, Tomoko
76
Okamura, Akemi
96
Canna, Nobutoshi
113
Koyama, Rikiya
125
Hirata, Hiroaki
133
Takagi, Wataru
138
Utsumi, Kenji
149
Kobayashi, Sanae
173
Onosaka, Masaya
278
Sakaguchi, Daisuke
283
Yoshino, Hiroyuki
284
Tachiki, Fumihiko
333
Kiyokawa, Motomu
357
Ishizuka, Unsho
394
Madono, Mitsuaki
427
Tsujitani, Kouji
438
Shinohara, Emi
448
Tamagawa, Sakiko
619
Kiyasu, Kohei
629
Futamata, Issei
686
Matsuno, Taiki
786
Sugiyama, Kazuko
798
Yanada, Kiyoyuki
807
Aizawa, Masaki
898
Cho
983
Kobayashi, Yuko
1173
Ono, Kenichi
1346
Nakajima, Toshihiko
1365
Wakabayashi, Naomi
1414
Tanaka, Masahiko
1580
Horikawa, Jin
1664
Tsuda, Shouko
5439
Sasaki, Seiji
6730
Nagai, Ichiro
6756
Kobayashi, Masahiro
8483
Ogata, Mitsuru
8889
Ueda, Toshiya
9647
Ohtori, Yoshino
9858
Komatsu, Yuka
10368
Tano, Megumi
11027
Terauchi, Yorie