If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
code breaker

Code:Breaker

CØDE:BREAKER


The Past


5
Suzumura, Kenichi
22
Miki, Shinichiro
91
Nakata, Jouji
140
Yukana
197
Saiga, Mitsuki
270
Okamoto, Nobuhiko
427
Tsujitani, Kouji
428
Kaida, Yuko
523
Sendai, Eri
591
Tsuda, Kenjirou
600
Toyonaga, Toshiyuki
995
Hikami, Kyoko
7263
Hikasa, Youko
12480
Kimura, Subaru