If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Basilisk: Kouga Ninpou Chou

バジリスク 甲賀忍法帖


The Past


2
Sugita, Tomokazu
81
Mizuki, Nana
84
Wakamoto, Norio
97
Toriumi, Kousuke
98
Hatano, Wataru
99
Sawashiro, Miyuki
137
Hayami, Show
138
Utsumi, Kenji
139
Yanagi, Naoki
142
Aono, Takeshi
214
Miyabayashi, Yasushi
215
Hayamizu, Risa
226
Kitagawa, Katsuhiro
227
Kimura, Haruka
228
Taira, Katsui
229
Imaruoka, Atsushi
230
Watanabe, Misa
231
Uo, Ken
339
Kobayashi, Kiyoshi
926
Ueda, Youji
927
Kyouda, Hisako