If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Major: Yuujou no Ikkyuu

メジャー 友情の一球(ウイニングショット)


The Past


8
Kugimiya, Rie
74
Nojima, Kenji
86
Fukuyama, Jun
99
Sawashiro, Miyuki
160
Koyasu, Takehito
178
Morikubo, Showtaro
212
Ono, Daisuke
277
Noda, Junko
503
Sasamoto, Yuuko
746
Kumai, Motoko
935
Ooura, Fuyuka
6622
Sasajima, Kahoru
7492
Sakuya, Shunsuke
10470
Renbutsu, Misako