If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Tales of the Abyss

テイルズ オブ ジ アビス


The Past


3
Yukino, Satsuki
41
Honda, Takako
91
Nakata, Jouji
121
Itou, Miki
131
Yao, Kazuki
137
Hayami, Show
140
Yukana
160
Koyasu, Takehito
164
Suzuki, Chihiro
176
Neya, Michiko
258
Momoi, Haruko
310
Matsumoto, Yasunori
346
Yamazaki, Takumi
527
Inoue, Go
539
Kobayashi, Yumiko
761
Genda, Tessyo
1168
Maruyama, Miki
1844
Hino, Miho
10013
Tamura, Mutsumi
12458
Nagayoshi, Yuka
12524
Komatsu, Fuminori
12525
Matsuda, Shiori
12527
Kikuchi, Yuumi