If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel - Northern War, Eiyuu Densetsu: Sen no Kiseki,

The Legend of Heroes: Sen no Kiseki - Northern War

The Legend of Heroes 閃の軌跡 Northern War


The Past


91
Nakata, Jouji
144
Toyoguchi, Megumi
183
Hirakawa, Daisuke
205
Morita, Masakazu
299
Nomura, Kenji
513
Nakamura, Yuuichi
602
Sonozaki, Mie
762
Itou, Kanae
829
Kondou, Takayuki
1154
Ono, Yuuki
1764
Uchiyama, Kouki
8017
Sumitomo, Yuuko
10094
Fukushima, Jun
11297
Minase, Inori
11407
Kijima, Ryuuichi
12438
Jo, Haruhiko
14131
Koiwai, Kotori
19371
Bridcut, Sarah Emi
39366
Koichi, Makoto
45358
Makihara, Chika