If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Planetarian: Hoshi no Hito

planetarian~星の人~


The Past


212
Ono, Daisuke
241
Satou, Rina
892
Ohki, Tamio
7263
Hikasa, Youko
8876
Kushida, Yasumichi
8950
Suzuki, Keiko
9791
Takeguchi, Akiko
11492
Tsuda, Minami
13609
Taki, Satoshi
25991
Kuwahara, Yuuki
27193
Fuku, Sanae
28755
Ishigami, Shizuka