If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Roughneck Sumo Wrestler!! Matsutarou, Rowdy Sumo Wrestler Matsutaro!!

Abarenbou Rikishi!! Matsutarou

暴れん坊力士!!松太郎


The Past


Data may be incomplete

294
Saitou, Kimiko
485
Mizutani, Yuko
629
Futamata, Issei
651
Shimada, Bin
795
Chiba, Chiemi
906
Shioya, Kouzou
5386
Sato, Masaharu
27495
Morishita, Yukiko
29957
Shimoji, Shino
31109
Matsudaira, Ken
31271
Mima, Rieko