If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Black Lagoon: The Second Barrage

BLACK LAGOON 2ndシーズン


The Past


2
Sugita, Tomokazu
6
Morikawa, Toshiyuki
57
Kuwashima, Houko
87
Namikawa, Daisuke
125
Hirata, Hiroaki
133
Takagi, Wataru
144
Toyoguchi, Megumi
209
Nagasawa, Miki
272
Kaneda, Tomoko
323
Minami, Omi
330
Ginga, Banjou
450
Isobe, Tsutomu
465
Kawaragi, Shiho
563
Terasoma, Masaki
571
Koyama, Mami
798
Yanada, Kiyoyuki
893
Kusunoki, Taiten
931
Yaguchi, Asami
1431
Saitou, Shirou
1481
Egawa, Hisao
1816
Karasawa, Jun
6224
Sasaki, Yoko
9791
Takeguchi, Akiko