If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Eyeshield 21

アイシールド21


The Past


2
Sugita, Tomokazu
4
Hirano, Aya
50
Higuchi, Chieko
65
Miyano, Mamoru
67
Yamaguchi, Kappei
68
Yusa, Kouji
88
Irino, Miyu
113
Koyama, Rikiya
183
Hirakawa, Daisuke
212
Ono, Daisuke
285
Koyama, Tsuyoshi
296
Kirimoto, Takuya
297
Tamura, Atsushi
299
Nomura, Kenji
371
Hamada, Kenji
576
Takemoto, Eiji
600
Toyonaga, Toshiyuki
676
Sakurazuka, Yakkun
699
Ichinose, Hidekazu
706
Maeda, Takeshi
710
Iwasaki, Masami
861
Miyazawa, Tadashi
893
Kusunoki, Taiten
1020
Akaboshi, Soichiro
1049
Nagano, Kouichi
1052
Hoshino, Takanori
1071
Takeuchi, Kousuke
1113
Moriyama, Eiji
1172
Kikuchi, Kokoro
1413
Sakenobe, Mika
1496
Gomoto, Naoya
1637
Uchida, Yuya
1641
Masuda, Yuuki
1642
Hotta, Masaru
1643
Kujirai, Kousuke
1644
Ochiai, Kouji
1682
Komura, Tetsuo
5110
Nakagawa, Shoko
9943
Chikiri, Kyouko
10104
Taro, DJ
10853
Hidenori, Sakaki
12700
Yamashita, Ayaka