If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Cromartie High School

魁!! クロマティ高校


The Past


14
Hayashibara, Megumi
29
Kanai, Mika
79
Sakurai, Takahiro
84
Wakamoto, Norio
222
Saitou, Ayaka
257
Hiyama, Nobuyuki
284
Tachiki, Fumihiko
293
Naitou, Ryou
395
Inada, Tetsu
484
Kazama, Yuuto
583
Suyama, Akio
1122
Kuroda, Takaya
1520
Shimura, Tomoyuki
1524
Mori, Norihisa
6207
Nakamura, Daiki
6981
Suzuki, Takuma