If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Hokuto no Ken

北斗の拳


The Past


18
Shibata, Hidekatsu
84
Wakamoto, Norio
138
Utsumi, Kenji
142
Aono, Takeshi
155
Doi, Mika
330
Ginga, Banjou
342
Katsuki, Masako
416
Kamiya, Akira
424
Shiozawa, Kaneto
483
Fujita, Toshiko
518
Horikawa, Ryo
651
Shimada, Bin
673
Furukawa, Toshio
726
Iizuka, Shozo
744
Gouri, Daisuke
921
Mori, Katsuji
1026
Nanba, Keiichi
1027
Hori, Hideyuki
1245
Yasuhara, Yoshito
1271
Toda, Keiko
1308
Sogabe, Kazuyuki
1446
Yamamoto, Yuriko
1523
Totani, Kouji
1675
Tanaka, Ryoichi
5427
Hashi, Takaya
5437
Yada, Kouji
6175
Nishimura, Tomomichi
7091
Toriumi, Katsumi
8971
Andou, Arisa
9012
Saikachi, Ryuuji
9077
Suzuki, Tomiko
11122
Ichiryuusai, Teiyuu
12047
Chiba, Junji
12065
Okubo, Masanobu