If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
hotd

Highschool of the Dead

学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD


The Past


15
Takeuchi, Junko
65
Miyano, Mamoru
91
Nakata, Jouji
95
Suwabe, Junichi
99
Sawashiro, Miyuki
158
Inoue, Marina
169
Shimizu, Kaori
196
Taniyama, Kishou
257
Hiyama, Nobuyuki
270
Okamoto, Nobuhiko
359
Fukui, Yukari
362
Sakakibara, Yoshiko
413
Kitamura, Eri
706
Maeda, Takeshi
709
Shishido, Rumi
769
Honna, Youko
6937
Bifu, Hitoshi
6996
Taketatsu, Ayana
8030
Harada, Hitomi
8809
Hamazoe, Shinya
10777
Takaoka, Binbin
10778
Seto, Naoko
12650
Sakuno, Airi