Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

Yawara!

YAWARA!


The Past


129
Seki, Toshihiko
170
Minaguchi, Yuko
238
Kanemaru, Junichi
416
Kamiya, Akira
435
Touma, Yumi
483
Fujita, Toshiko
485
Mizutani, Yuko
831
Chafurin
1057
Takamori, Yoshino
1141
Sakurai, Toshiharu
1257
Meguro, Kousuke
1301
Matsuoka, Yoko
1406
Kawashima, Chiyoko
1407
Hara, Eriko
1506
Shioya, Yoku
5192
Sasaki, Yuko
5365
Satou, Ai
5768
Kishino, Kazuhiko
6380
Sugawara, Masashi
6730
Nagai, Ichiro
7913
Inaba, Minoru
7917
Okabe, Masaaki
8016
Ichijou, Miyuki
9795
Nakagi, Ryuji
9796
Sasaki, Run
10017
Sugawara, Junichi
11122
Ichiryuusai, Teiyuu
11795
Mine, Atsuko
11819
Yada, Minoru
12150
Tomoe, Seiko
12194
Akiyama, Runa
12730
Makishima, Naoki
15339
Saito, Shoko
16489
Shimada, Akira