If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Fastest Finger First, 7O3X Fastest Finger First, Nanamaru Sanbatsu

Nana Maru San Batsu

ナナマル サンバツ


The Past


Data may be incomplete

98
Hatano, Wataru
112
Midorikawa, Hikaru
440
Kishio, Daisuke
735
Suzuki, Tatsuhisa
1489
Maeno, Tomoaki
9580
Satou, Takuya
11622
Sakura, Ayane
12017
Masuda, Toshiki
12018
Hatanaka, Tasuku
12044
Kawashima, Umika
13055
Muro, Genki
16575
Iwase, Shuuhei
17635
Furukawa, Makoto
19641
Shirai, Yuusuke
20156
Ishikawa, Kaito
25437
Ichimichi, Mao
25645
Toujou, Hisako
27459
Matsuda, Satsumi
27667
Nagao, Aki
27773
Momono, Haruna
28889
Yamaya, Yoshitaka
30853
Enoki, Junya
36503
Nagatsuka, Takuma
38359
Yashiro, Taku
39133
Horie, Shun