If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
Knight’s & Magic,

Knight's & Magic

ナイツ&マジック


The Past


Data may be incomplete

37
Sugou, Takayuki
92
Ohara, Sayaka
93
Itou, Shizuka
195
Inoue, Kikuko
229
Imaruoka, Atsushi
803
Ikeda, Masaru
5356
Kinoshita, Hiroyuki
5427
Hashi, Takaya
7288
Okitsu, Kazuyuki
11510
Takumi, Yasuaki
15903
Ohashi, Ayaka
20987
Tenjin, Hidetaka
24697
Koyanagi, Yoshihiro
25167
Senhongi, Ayaka
34785
Takahashi, Rie
39938
Fujiwara, Natsumi
40400
Sugawara, Shinsuke