Report page still needs to be built. In the mean time, email issues or add requests to report@avac.moe
or hit me up on Twitter: @AksumkA

Rose of Versailles

ベルサイユのばら


The Past


138
Utsumi, Kenji
325
Hori, Katsunosuke
364
Nozawa, Nachi
673
Furukawa, Toshio
726
Iizuka, Shozo
753
Shigaki, Taro
916
Keaton, Yamada
917
Tajima, Reiko
918
Nojima, Akio
919
Ueda, Miyuki
920
Yoshida, Rihoko
921
Mori, Katsuji
927
Kyouda, Hisako
962
Komiya, Kazue
1075
Ikemizu, Michihiro
1195
Matsuo, Yoshiko
1196
Ichikawa, Osamu
1235
Katsuta, Hisashi
1245
Yasuhara, Yoshito
1246
Kagawa, Kouko
1247
Masuoka, Hiroshi
1248
Murakoshi, Ichirô
1249
Okamoto, Mari
1250
Mutou, Reiko
1251
Ogawa, Shinji
1252
Ishida, Taro
1253
Munakata, Tomoko
1593
Mishima, Keiji
7235
Kinomiya, Ryoko