If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA

Legend of the Galactic Heroes: A Hundred Billion Stars; A Hundred Billion Lights

銀河英雄伝説外伝/千億の星、千億の光


The Past


17
Ishida, Akira
21
Inoue, Kazuhiko
84
Wakamoto, Norio
237
Kosugi, Jurota
342
Katsuki, Masako
364
Nozawa, Nachi
518
Horikawa, Ryo
528
Naya, Goro
598
Ikeda, Shuuichi
673
Furukawa, Toshio
760
Han, Keiko
892
Ohki, Tamio
921
Mori, Katsuji
1026
Nanba, Keiichi
1119
Asagami, Youko
1158
Hazama, Michio
5177
Noda, Keiichi
5247
Hironaka, Masashi
9012
Saikachi, Ryuuji