If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
DAIMIDALER: PRINCE VS. PENGUIN EMPIRE, Daimidaler the Sound Robot, Midara

Kenzen Robo Daimidaler

健全ロボ ダイミダラー


The Past


113
Koyama, Rikiya
160
Koyasu, Takehito
186
Asanuma, Shintaro
221
Itou, Kentarou
513
Nakamura, Yuuichi
713
Takahashi, Ao
1027
Hori, Hideyuki
1074
Yasumura, Makoto
7263
Hikasa, Youko
10094
Fukushima, Jun
10989
Shimazaki, Nobunaga
12705
Murata, Taishi
15903
Ohashi, Ayaka
16635
Hanae, Natsuki
17091
Kido, Ibuki
17297
Tadokoro, Azusa
19834
Suzaki, Aya
28755
Ishigami, Shizuka