If something is broken or wrong, email me at avac@wallhaven.cc or hit me up on Twitter: @AksumkA
The Garden of Words, Koto no Ha no Niwa, The Garden of Kotonoha

Kotonoha no Niwa

言の葉の庭


The Past


Data may be incomplete

88
Irino, Miyu
185
Hanazawa, Kana
671
Terasaki, Yuka
700
Inoue, Suguru
706
Maeda, Takeshi
1052
Hoshino, Takanori
1067
Hirano, Fumi
10071
Komatsu, Mikako
12961
Han, Megumi